<sub id="fn3fj"><var id="fn3fj"><output id="fn3fj"></output></var></sub>

<sub id="fn3fj"></sub>

  <address id="fn3fj"><dfn id="fn3fj"><mark id="fn3fj"></mark></dfn></address>

  <sub id="fn3fj"></sub>

   <sub id="fn3fj"><var id="fn3fj"><mark id="fn3fj"></mark></var></sub>
   <sub id="fn3fj"></sub>

   <address id="fn3fj"></address>
   <address id="fn3fj"><dfn id="fn3fj"></dfn></address>

   <sub id="fn3fj"><listing id="fn3fj"></listing></sub>

    <sub id="fn3fj"></sub>
     <address id="fn3fj"><listing id="fn3fj"></listing></address>

      <form id="fn3fj"><nobr id="fn3fj"></nobr></form>

      <thead id="fn3fj"><var id="fn3fj"><ruby id="fn3fj"></ruby></var></thead>

      VMware CEO'sundan COVID-19 Mesaj?

      "Ola?anüstü zamanlardan ge?ti?imiz bugünlerde, birbirimize yard?m etmeye ve bu talihsiz durumdan etkilenip yeni düzene ayak uydurmaya ?al??an mü?terilerimize destek olmaya odaklanmal?y?z." -Pat Gelsinger ?cra Kurulu Ba?kan?, VMware

      CEO'nun Mesaj?n? Okuyun 
      BT ?nceli?iniz Ne?

      Haberler ve ?ne ??kanlar

      VMware Cloud Foundation 4: Hibrit Bulut Platformu

      Modern uygulamalara y?nelik hibrit bulut altyap? ??zümümüzdeki son geli?meleri ke?fedin.

      Yeni ?zellikleri ??renin 

      Yeni vSphere: Modern Hibrit Bulut ??in Temel Hizmetler

      Modern uygulamalar yürütün, geli?tirmeyi kolayla?t?r?n, VI y?netici verimlili?ini art?r?n.

      Bilgi Edinin: vSphere 7? 

      Uygulamay? Bulutta Geli?tirin, ?al??t?r?n, Y?netin

      Kubernetes'ten en iyi ?ekilde yararlanan altyap? ile etki yarat?n.

      Modern Uygulamalar Burada 

      vSAN 7 ile HCI'nizi modernle?tirin

      Hiper bütünle?ik altyap?da modern uygulama kullan?m durumlar?n? destekleyen yeni ?zellikleri ke?fedin.

      vSAN 7 ile HCI'nizi modernle?tirin 

      VMware Cloud'u Deneyimleyin

      Bulutun etkisi g?z ard? edilemez. Altyap? ve operasyonlar?n tutarl?l???n? en üst düzeye ??kar?rken, her bulutta her uygulamay? nas?l hizmete alaca??n?z? ve y?netece?inizi ke?fedin. VMware ile veri merkezinden buluta ve s?n?ra kadar modern uygulamalar? olu?turma ve hizmete alma ?zgürlü?üne sahip olacaks?n?z.

      VMware Cloud'u Ke?fedin 
      BT ?nceli?iniz Ne?
      Daha Fazla Mü?teri ?yküsü 

      VMware ürünlerini Hemen ücretsiz Deneyin

      vSphere'i Deneyin

      Hibrit bulutunuz i?in lider sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

      Uygulamal? Laboratuvar 

      NSX Data Center'? Deneyin

      SDDC i?in a? sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

      Uygulamal? Laboratuvar 

      Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

      vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

      Daha Fazla Bilgi 

      Workspace ONE'? Deneyin

      Zeka tabanl? dijital ?al??ma ortam? platformunu test edin.

      Uygulamal? Laboratuvar 

      ?novasyon-uygulama bo?lu?unu kapatma konusunda bulutun CEO'lara yard?mc? olabilmesinin be? nedeni

      ?a??m?z?n kral? art?k inovasyon. ?irketler, yükselen beklentiler ve y?k?c? etkiye sahip dijital rakipler kar??s?nda i?letmelerini korumak ve büyüyebilmek i?in inovasyon geli?tirmeye ihtiya? duyuyor.

      Makaleyi Okuyun
      噜噜噜在线av免费观看